Podgrzew zimnej wody użytkowej wykonywany będzie przy pomocy systemu solarnego opartego na kolektorach rurowo – próżniowych CPC Caldoris.
Instalacja obiegu słonecznego wypełniona jest mieszanką wodno-glikolową, zapewniającą niezawodną pracę w temperaturze do -35oC.

W skład zestawu systemu solarnego wchodzą:

 • Rurowo – próżniowy kolektor słoneczny CPC Caldoris
 • Zestaw montażowy do kolektorów CPC Caldoris
 • Zasobnik ciepłej wody użytkowej Galmet wraz z grzałką
 • Sterownik solarny SolarComp 951 firmy COMPIT
 • Płyn niezamarzający
 • Naczynia przeponowe solarne i wodne
 • Dwudrogowa grupa pompowa
 • Termostatyczny zawór mieszający
 • Armatura (zawory bezpieczeństwa, zawory kulowe, zawory zwrotne) itp.,
 • Anoda tytanowa
 • Zawór redukujący ciśnienie (OPCJA)

 • instal1
 • instal2
 • instal3
Więcej słońca w gminie Sułów...